WhatsApp aracılığıyla bizimle kolayca iletişime geçebilirsiniz.
ParadoX
Asetilen (C2H2)

Özellikleri:

Parlayıcı (yanıcı)       
Sarımsak kokusuna benzer bir kokuya sahiptir.
Havada veya oksijen ortamında yanması için çok düşük bir enerjiye ihtiyaç duyar. Kolaylıkla yanma reaksiyonu oluşumuna yol açar.
Bakır ve pirinç alaşımlarıyla birlikte asla kullanılmaz.         
Kullanım Alanları :

Oksijen kaynağında
Yüksek alev sıcaklığı gereken yerlerde (3.3300°C)
Çeşitli böcek öldürücü ilaçlarda Neopren kauçuğu yapımında
Kaçınılması  Gereken  Durumlar  :  Havayla  patlayıcı  karışım  meydana  getirebilir.  Basınç  altındaki  gaz  asetilen, şiddetle parlayarak ayrışabilir.

Kaçınılması  Gereken  Materyaller  :  Bazı  şartlar  altında  bakır,  gümüş,  civa  ve  bunların  alaşımları  ile  temasa geçtiğinde  kolaylıkla  patlayabilen  bileşiklerini  oluşturabilir.  Bundan  dolayı,  asetilen  ile  birlikte  bu  metallerin,  bunların tuzlarının veya bileşiklerinin birlikte kullanımından sakınılmalıdır. Genel olarak, normal koşullarda % 65’den daha az bakır içeren pirinç ve bazı nikel alaşımları asetilen ile beraber kullanılabilir.
WhatsApp aracılığıyla Asetilen (C2H2) hakkında bilgi alın .
asetilen (c2h2) endüstriyel gazlar asetilen (c2h2) endüstriyel azot asetilen (c2h2) endüstriyel oksijen asetilen (c2h2) endüstriyel narkoz asetilen (c2h2) endüstriyel oksijen